Hírek / Fiatal gazdák

Nyertes fiatal gazdák első teendői

2014. december 18.
Nyertem! Mit tegyek?
Nyertes fiatal gazdák első teendői
Nyertes fiatal gazdák első teendői

2014 májusában több mint 3000 kérelem érkezett be a fiatal gazdák induló támogatása jogcímre az MVH-hoz. Korábban összesen 1270 kérelmező nyerte el a támogatást. Első körben a legalább 103 pontot elérő kérelmek kerültek jóváhagyásra. Az Irányító Hatóság 86/2014 (XII.11.) számú közleménye alapján a minimum pontszám csökkent, azt 90 pontban határozták meg. Ezt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az új nyerteseknek a támogatási összeg 90 %-ának igénylésére, a kifizetési kérelem benyújtására a döntés jogerőre emelkedésétől számított 90 napjuk van. A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok elérhetők az MVH honlapján.

 

Az első teendők:

 • Az egyéni vállalkozói tevékenység indítása (mezőgazdasági főtevékenységre figyelni kell: 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység az elfogadott, a vállalásoknak megfelelően) További részletek itt: http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig
 • Egyéb tevékenységnek érdemes felvenni több tervezett tevékenységet is (ez nem kerül több pénzbe, viszont később jól jöhet): pl. mg-i szolgáltatás.
 • Ezután vállalkozói bankszámlát kell nyitni, bejelentkezni a NAV-hoz, az egészségbiztosítási pénztárhoz és a helyi önkormányzathoz.
 • Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban járulékfizetési kötelezettségek is felmerülnek. Fontos lesz egy jó, mezőgazdasági ügyfelekre specializálódott könyvelő segítségének igénybevétele!
 • A vállalkozói bankszámlaszámot és a további adatmódosulásokat be kell jelenteni az MVH-nak a G1010-01 adatlapon, közte a KKV kódot is (mikrovállalkozás).

 

A támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfeleknek a megítélt támogatási összeg 90%-ának kifizetése érdekében, a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül kifizetési kérelmet kell benyújtani.

 

Ehhez mellékletként csatolni kell:

 • Az „Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről” (D0074-06) mellékletet. Az igazolás kiállítását az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságtól kell kérni. Illetékes hatóság az okmányiroda, illetve az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes polgármesteri hivatal. Az igazolás aláírás és pecsét nélkül nem fogadható el. Amennyiben a D0074-06 számú igazolást az illetékes hatóság nem állítja ki, elfogadható olyan egyéb dokumentum is, melynek adattartalma bizonyítja az egyéni vállalkozói tevékenységet, továbbá igazolja, hogy az ügyfél a főtevékenységet mely időponttól végzi. Az egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységnek igazolásához elfogadható dokumentumok:

1.) D0074-06 Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységről nyomtatvány

2.) Hatósági bizonyítvány: Az egyéni vállalkozók részére hatósági bizonyítványt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) ad ki.

3.) Egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata

4.) Egyéb kiállított igazolás: Az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes okmányiroda, vagy az önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági igazolás.

 • A támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványt, amelyen a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet az ügyfél tagságának meglétét igazolja.

 

Működtetési időszak:atámogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak. Figyelem! Ha a határozat 2015. januárban emelkedik jogerőre, akkor az üzemeltetési időszak 2016-tól indul, vagyis az lesz az első év!

 

A legfontosabb kötelezettségek:

 • a gazdaságot személyesen vezetni;
 • a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként kell folytatni;
 • a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül kötelező képzésen kell részt venni és azt elvégezni;
 • a támogatási kérelemben tett vállalásokat, nyilatkozatokat a működtetési időszak végéig fenn kell tartani (pi: főállás vállalása, életvitelszerű tartózkodási hely fenntartása tanyán vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településen, stb.);
 • amennyiben állattartással kíván foglalkozni, akkor az állatállomány tartójaként be kell jelentenie adatait a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR);
 • az ügyfél köteles a használatában lévő területeket a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni (amennyiben a feltételt jogszabály lehetővé teszi);
 • gazdálkodási naplót vezetni;
 • a támogatási kérelemhez benyújtott SFH betétlapon meghatározott ütemezés szerint kell teljesíteni a vállalt üzemméretet (EUME);
 • a támogatási kérelemben a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME méretet teljesíteni kell legkésőbb a 4. naptári év végére. Amennyiben az ügyfél ezt megelőzően teljesíti a vállalt EUME méretet, akkor ezt az EUME méretet kell fenntartani a működtetési időszak végéig;
 • TCS/TÉSZ tagság fenntartása a működtetési időszak végéig;
 • évente monitoring jelentés küldése az MVH-nak;
 • az üzleti terv SFH betétlapján vállalt termékek helyettesíthetők más ágazatok termékeivel. A helyettesítés során azonban figyelembe kell venni, ha az állattenyésztés, a kertészet vagy a kettő együttes aránya tekintetében a 4. évre vállalt EUME értékből részarányt vállalt valaki és ezért többletpontot kapott;
 • A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére kifizetési kérelmet kell benyújtani, amennyiben a 4. évre vállalt EUME méretet elérte a gazdaság mérete, valamint a fentiekben felsorolt kötelezettségeinek eleget tett.

 

Javasoljuk a beadott pályázatot és a 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletet újra átolvasni!

 

Eredményes gazdálkodást kívánunk! 

További híreink

Elektronikus Gazdálkodási Napló
Kukorica termelők kompenzációs támogatása
Egységes kérelem 2023
KAP Stratégiai Terv
Ginop Magyar Falu pályázat

péntek július 19

22°C Tiszta égbolt

MSN weather

Hírlevél

Legyen naprakész, értesüljön időben az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról, hírekről.

Partnereink

Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
készítette: FekiWebstudio.hu

© 2014 agrion.hu | Minden jog fenntartva | Jogi nyilatkozat | Impresszum | RSS